หนังสือเทรนด์สำหรับของคนเมือง

อ่านหนังสือ

            คนเมือง เป็นคำจำกัดความแบบเห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เน้นการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากกว่าการออกไปในพื้นที่ต่างๆ และสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้แม้กระทั่งเวลาการทำงานหรือแม้แต่เวลาที่ถูกนับว่าเป็นการพักผ่อนก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ 

แน่นอนว่าการใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นอาจจะไม่ได้น่าเบื่อเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับเยอะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาเฟ่สำหรับถ่ายรูปหรือเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร โรงหนัง หรือสถานที่อื่นๆที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในห้างสรรพสินค้า แต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวข้างนอกแต่ก็อยากจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตบ้างให้ดูมีอะไรๆมากขึ้น 

            หนังสือ จึงถูกหยิบยกให้กลายมาเป็นตัวเลือกว่าใครที่อยากจะได้ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตใหม่ๆ ได้ประโยชน์จากการอ่านแล้วนำเอาไปใช้จริงๆ หนังสือการเป็นตัวกำหนดหลักที่ทำให้คนเมืองรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีสีสันหรือเริ่มได้มีการทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆมากขึ้น ถ้าจะว่าด้วยประเภทของหนังสือส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไฟตั้งแต่หนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การทำการตลาด รวมไปถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีทั้งการจัดการบริหาร หรืออาจจะเป็นวิธีในเรื่องของการช่วยในการหาเงิน 

จะว่าไปหนังสือคนนี้อาจจะเป็นเหมือนกับหนังสือพื้นฐาน แต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ของการที่ชื่นชอบอ่านหนังสือ ของคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่กระทั่งเด็ก ส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของหนังสือแนวพัฒนาตัวเอง ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการพัฒนาทักษะแบบทั่วไป แต่เป็นการพัฒนาทักษะรวมถึงบุคลิกภาพจากภายใน ที่มีผลมาจากเรื่องของทัศนคติให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้การเข้าสู่สังคมโดยเฉพาะวัยทำงาน 

            ด้วยรูปแบบของการอ่านหนังสือไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อมาอ่านเป็นเล่มๆอีกต่อไป เพราะความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ก็คือการหันมาอ่าน E-Book หรืออาจจะเป็นบทความในเว็บไซต์ต่างๆมากมาย เพราะแต่ละแหล่งก็จะมีการรวบรวมข้อมูลหรือมีการสอนแนวทางและความคิดใหม่ๆให้เพิ่มขึ้น 

เมื่อเลือกแล้วที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบที่เน้นเรื่องของการอ่านหนังสือเป็นหลัก ส่วนสำคัญคือการพยายามอ่านให้ได้ในหลายหมวดหมู่ สาเหตุของการที่รู้จักอ่านหลายๆหมวดหมู่ก็เป็นเหมือนกับการที่ได้ความรู้ในเรื่องราวคล้ายๆกันจากหลากหลายแขนง แล้วนำความรู้เหล่านี้มารวมกันหรือประยุกต์ใช้ก็จะเป็นผลที่ดีต่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตต่อไป และคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้ ส่วนใหญ่จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรือบทความสักเท่าไหร่