รู้ก่อนซื้อประกันรถยนต์ชั้น1

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น1 คือประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดในบรรดาแผนประกันรถยนต์เลยก็ว่าได้ เพราะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงที่สุดและมีวงเงินที่สูงมาก จึงครอบคลุมทุกความต้องการของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์และเพียงพอต่อความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระ อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเหมาะสมต่อความต้องการของตนเองหรือไม่ จึงควรศึกษาข้อมูลของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ก่อนซื้อ 

ประกันรถยนต์ชั้น1 คือแผนประกันภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่กรณีรถยนต์ชนรถยนต์ ให้ความคุ้มครองทั้งรถยนต์ของคู่กรณีและรถยนต์ของผู้เอาประกัน ทำให้แบ่งเบาภาระยามเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างรอบด้าน และเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงต่อตัวรถยนต์มากที่สุดอย่างหนึ่งจึงให้ความคุ้มค่าสูง นอกจากนี้ ยังครอบคลุมกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์โดยไม่ได้มีสาเหตุจากรถยนต์หรือคู่กรณี ทั้งรอยขีดข่วน ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมหรือไฟไหม้ และยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันหากเกิดการสูญหาย จึงทำให้แผนประกันรถยนต์ชั้น1 คือแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างกว่าแผนประกันภัยอื่นๆ 

ข้อเสียของประกันรถยนต์ชั้น1 คือเป็นแผนประกันที่มักมีค่าเบี้ยประกันราคาสูง โดยเฉพาะหากเทียบกับแผนประกันภัยอื่นๆ บางครั้ง ผู้เอาประกันหลายคนจึงเลือกแผนประกันภันรถยนต์ชั้น 2+ ที่มีเบี้ยประกันราคาถูกกว่าประกันรถยนต์ชั้น1 ในความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกันแทน นั่นคือมีความคุ้มครองที่ต่างกันเพียงไม่ครอบคลุมกรณีความเสียหายที่ไม่ใช่รถยนต์ชนรถยนต์ จึงอาจมีความคุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่สูงของประกันรถยนต์ชั้น1 นั้นให้ผลตอบแทนที่ดีคือวงเงินคุ้มครองที่สูงตามไปด้วย หากต้องการความครอบคลุมอย่าวเต็มที่และสามารถรองรับค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ แผนประกันรถยนต์ชั้น1 ก็เป็นแผนประกันรถยนต์ที่แนะนำ 

ประกันรถยนต์ชั้น1 จึงเป็นแผนประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด ส่วนค่าเบี้ยประกันที่สูงนั้น สามารถศึกษาข้อมูลจากบริษัทประกันที่สนใจหรือนายหน้าค้าประกันที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้เพื่อหาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในราคาย่อมเยา จับต้องได้และยังอาจได้รับส่วนลดที่ดีตามเงื่อนไขของบริษัทก็จะทำให้การจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีราคาที่ถูกลงและคุ้มค่ากับความคุ้มครองที่น่าดึงดูดใจได้อย่างดี